Psikoteknik

Psikoteknik Test ve Raporun Yasal Gerekliliği
Psikoteknik Test ve Raporun Yasal Gerekliliği

A. Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği 08.01.2018

Ticari bir araçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan tüm şoförlerin psikoteknik raporu almaları yasa gereğidir.

Madde 34- Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar başlıklı 34. Madde ’sinin e) bendi;

Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları şarttır.

B. Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

Aşağıda sayılan ihlaller sonucu sürücü belgesi geçici olarak alınan sürücülerin belgelerini geri alabilmeleri için sürenin dolması yanında psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu almaları gerekir.

  • Madde 51/2-b ; Bir yılda 5 kez hız limitlerini ihlal edenler,
  • Madde 48/5    ; Beş yılda 3 kez alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilenler,
  • Madde 118      ; Bir yılda 2 kez 100 ceza puanını dolduranlar,
  • Ek Madde-3    ; Stajyer sürücü olup ceza puanını herhangi bir şekilde dolduranlar.
  • Madde 47        ; Bir yıl içinde üç defa kırmızı ışık ihlalini bir defadan fazla ihlal  

edenler,

  • Madde 67        ; Beş yıl içinde iki defa dirift attığından dolayı sürücü belgesi iptal edilenler