Hizmetlerimiz

Kurumsal

Psikoteknik Değerlendirme Raporu

PSİKOTEKNİK TEST NEDİR?

Sürücülük için temel gereksinim olan ve sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan algı- dikkat- muhakeme yeteneği- hız mesafe tahmini- tepki hızı- göz, el, ayak koordinasyonu gibi zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülmesi işlemine psikoteknik değerlendirme denir.

 

PSİKOTEKNİK RAPORU NEDİR?

Psikolog gözetiminde girilen testlerden sonra psikolog raporu düzenlenir. Sürücü psikolog raporuyla beraber psikiyatri uzmanının muayenesine girer. Psikiyatri uzmanının, muayene sonucuna ve psikolog raporuna dayanarak yazacağı nihai rapora psikoteknik raporu denir.

 

YASAL DAYANAK

Ticari anlamda araç kullanacak şoförlerin her 5 yılda bir almaları zorunlu oldan bir rapordur.

Madde 34- Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar başlıklı 34. Madde ’sinin e) bendi;

Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları şarttır.

Ayrıca 2918 sayılı trafik kanununda bulunan ve aşagıda belirtmiş olduğumuz davranışları tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerini alabilmeleri için başarıyla tamamlamaları gereken bir rapordur.

Aşağıda sayılan ihlaller sonucu sürücü belgesi geçici olarak alınan sürücülerin belgelerini geri alabilmeleri için sürenin dolması yanında psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu almaları gerekir.

  • Madde 51/2-b  ; Bir yılda 5 kez hız limitlerini ihlal edenler,
  • Madde 48/5     ; Beş yılda 3 kez alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilenler,
  • Madde 118      ; Bir yılda 2 kez 100 ceza puanını dolduranlar,
  • Ek Madde-3    ; Stajyer sürücü olup ceza puanını herhangi bir şekilde dolduranlar.
  • Madde 47        ; Bir yıl içinde üç defa kırmızı ışık ihlalini bir defadan fazla ihlal edenler,    
  • Madde 67        ; Beş yıl içinde iki defa dirift attığından dolayı sürücü belgesi iptal edilenler

ÜDY’nin Açılım: Üst Düzey Yönetici ÜDY’nin Tanımı: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek vey ...

Devamı

ODY’nin açılımı: Orta Düzey Yönetici Orta Düzey Yönetici: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek veya tüzel ...

Devamı

PSİKOTEKNİK TEST NEDİR? Sürücülük için temel gereksinim olan ve sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan algı- dikkat- muhakeme yeteneği- ...

Devamı

B, C, C1, CE, D, D1, DE Sürücü Belgelerinden herhangi birisine sahip olan sürücülerin ticari anlamda araç kullanabilmeleri için yapacağı taşımacılığın t&uum ...

Devamı
Toplam Kayıt: 4 [4 - 1] arası   
Sayfa: 1