Trafik İşaretleri

Gerekli Bilgiler

Yatay İşaretleme Grubu

ŞERİT ÇİZGİSİ: Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir.
Kesik Yol Çizgileri: Çok şeritli yollarda veya iki yönlü yollarda yol ve trafik durumu uygun olduğunda sürücülerin öndeki aracı geçmek için şerit değiştirebileceğini bildirir.
Devamlı Yol Çizgileri: Geçme yasağı getirir. İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç, tepe üstü, kavşak, okul ve yaya geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirtir.
Kesik ve Devamlı Yol Çizgileri: Sürücü trafiğin akış yönüne göre kendine yakın olan çizginin anlamına göre hareket eder. Trafik akışına göre kesik çizgi kendisine yakın olan araç sürücülerinin geçiş kurallarına uymak şartıyla öndeki aracı geçmek için şerit değiştirebileceğini bildirir. Devamlı çizgi kendisine yakın olan araç sürücüsünün ise hiçbir şekilde şerit değiştiremeyeceğini bildirir.
Devamlı İki Çizgi: İki yönlü çok şeritli yollarda kullanılır. Yolu bölünmüş yol şekline getirir. Trafik akışına göre her iki yönde hareket eden araç sürücülerinin kendine göre gidişe ayrılan şeritlerde geçme yapabilseler dahi karşı yöndeki araç trafiğine ayrılmış şeritleri kesinlikle kullanamayacaklarını belirtir.
Reflektif Yol Butonu: Genellikle kavşak noktalarındaki çizgilerin ömrünün kısa olması sebebiyle bu noktalarda şerit çizgisi yerine kullanılır.
DİĞER ÇİZGİLER:  
Ayrılma: Trafiğin akış istikametine göre sağ tarafa ayırma çizgisidir. Taralı alan kullanılmaz.
Katılma: Herhangi bir bağlantı yolu ile üzerinde araç trafiği bulunan bir yola giriş şerididir. Girilen yoldaki araç trafiği kontrol edilmelidir. Taralı alan kullanılmaz.
Bölünmüş Yol Başlangıcı: İki yönlü yoldan bölünmüş yola geçişi düzenleyen çizgilerdir. Taralı alan kullanılmamalı fiziksel buruna dikkat edilmelidir.
Taralı Alana Girilmez: Tırmanma şeritlerinde gidişe ve gelişe ait şeritleri düzenlemek amacıyla kullanılan çizgilerdir. Taranmış alan kullanılmadığında
araç doğru şeridine yönelir.
Tırmanma şeridi: Orta şerit geçme sırasında kullanılır. Sürekli işgal edilmez.
Yaya Geçidi: Yol eksenine dik olarak çizilen çizgilerdir. Karayolunun araç trafiğine ayrılmış bölümlerinde yayaların geçiş yapacağı kısımları belirtir. Bu kısımlarda ilk geçiş hakkı yayalara aittir.
Yavaşlama Uyarı Çizgileri: Yol eksenine dik olarak çizilir. Araç trafiğinin hızlı aktığı yollarda tehlikeli bir viraja, kavşağa, ışıklı trafik işaretlerine veya yaya geçidi gibi geçiş önceliği bulunan kesimlere yaklaşıldığını bildirir. Sürücüler hız azaltmalı ve dikkatli olmalıdır.
Bisiklet yolu: Yolun bisiklet yolu olduğunu veya yolu dik eksende kesecek şekilde bisikletli geçebileceğini gösterir.
Özürlü Sürücüler İçin Park Yeri: Özürlü sürücüler için ayrılmış park yerlerinin işaretlenmesinde kullanılır.
Yaya geçidi: Yolun ilerisinde yaya geçidi veya okul geçidi bulunduğunu ikaz amacıyla kullanılır.

Tehlike uyarı işaretleri, yolun kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyarmayı ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler aynı zama ...

Devamı

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT – GRUBU) Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler,    çeşitli yasaklama ve k ...

Devamı

TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ (B-GRUBU)Bilgi işaretleri, yolun kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yar ...

Devamı

otoyol işaretleri otoyol sonu otoyol çıkış levhası otoyol şerit kaplama otoyol band değiştirme ...

Devamı

(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR: Bu işaret levhası, park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiği ...

Devamı

ŞERİT ÇİZGİSİ: Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir. Kesik Yol Çizgileri: Ç ...

Devamı

PL-1: Süreklilik PaneliBu panel levha, (......Km. veya m. boyunca) anlamını taşır. PL-2: Mesafe PaneliBu panel levha, bir tehlikeye veya (B) grubu işaretleri ile aktarılan bilgiye ol ...

Devamı

1-Asma Köprü Figürü   2-Feribot (arabalı vapur) Figürü 3-İstasyon Figürü 4-Kavşak Figürleri 5-Uçak Fig ...

Devamı

Yol numaraları, seyir halinde bulunulan yolun numarası ile yolun tercih sırasını bildirir. Seyir esnasında tercih sırası, otoyol, uluslararası yol-devlet yolu, devlet yolu ve il yolu olarak sıra ...

Devamı
Toplam Kayıt: 10 [10 - 1] arası   
Sayfa: 1