Trafik İşaretleri

Gerekli Bilgiler

Tehlike Uyarı İşaretleri

Tehlike uyarı işaretleri, yolun kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyarmayı ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler aynı zamanda, sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve daha dikkatli seyretmeleri gerektiğini bildirir. Bu gruptaki işaretler genel olarak eşkenar üçgen içerisindeki sembollerle ifade edilir.

(T-1a) SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ: İleride sağa tehlikeli viraj olduğunu bildirir.
Hız azaltılır. Diğer levhalarla belirtilen yasaklamalara uyulur.
(T-1b) SOLA TEHLİKELİ VİRAJ: İleride sola tehlikeli viraj olduğunu bildirir.
Hız azaltılır. Diğer levhalarla belirtilen yasaklamalara uyulur.
(T-2a) SAĞA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJLAR: İleride ilki sağa birbirini izleyen tehlikeli virajlar olduğunu bildirir. Hız azaltılır.
Diğer levhalarla belirtilen yasaklamalara uyulur.
(T-2b) SOLA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJLAR: İleride ilki sola birbirini izleyen tehlikeli virajlar olduğunu bildirir. Hız azaltılır.
Diğer levhalarla belirtilen yasaklamalara uyulur.

(T-3a) TEHLİKELİ EĞİM (İniş)

(T3b) TEHLİKELİ EĞİM (Çıkış)
Bu işaret levhaları, tehlikeli olduğu düşünülen iniş ya da çıkış eğimli yol kesimlerini gösterir ve sürücülerin düşük vites kullanmaları gerektiğini bildirir.

(T4-a) İKİ TARAFTAN DARALAN KAPLAMA

(T-4b) SAĞDAN DARALAN KAPLAMA

(T4-c) SOLDAN DARALAN KAPLAMA
Bu işaretler, devamlı veya geçici nedenlerle yol kaplamasının her iki taraftan veya sağdan-soldan önlem almaksızın yan yana geçemeyebilecekleri kesimleri belirtmek amacı ile kullanılır.
(T-5) AÇILAN KÖPRÜ: Bu işaret levhası, karayolu üzerinde trafiği engelleyecek şekilde açılabilen köprü bulunduğunu bildirir.
(T-6) DENİZ VEYA NEHİR KIYISINDA BİTEN YOL :Bu işaret levhası, yolun deniz ya da nehir kıyısında son bulduğunu ve taşıtların suya düşme tehlikesinin olduğu uyarısında bulunur.
(T-7) KASİSLİ YOL: Bu işaret levhası, yol üzerinde, taşıtların daha önceki yol şartlarına göre normal hızlarını düşürmedikleri takdirde, taşıtları tehlikeye düşürebilecek hendek, kasis, çukur ve benzeri üst yapı bozuklukları bulunduğunu uyarmak için kullanılır. Yol yapımı nedeniyle kaplama üzerindeki ve köprü giriş çıkışlarındaki kot farkları da bu levha ile işaretlenir.
(T-8) KAYGAN YOL: Bu trafik işaret levhası, yol yüzeyinin kaygan olduğu hakkında uyarıda bulunur ve sürücülerin fren yapmamaları, hızlanmamaları ve ani manevralar yapmamaları gerektiğini bildirir.
(T-9) GEVŞEK MALZEMELİ ZEMİN: Bu işaret levhası, taşıt yolu üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş sıçrayabileceğini bildirir. Hız sınırlaması levhalarının ikazlarına uyulur. Takip mesafesi artırılır.
(T-10) GEVŞEK ŞEV: Bu işaret levhası, yarma şevinden taşıt yolu üzerine taş ve kaya yuvarlanabileceğini ve/veya kaplama üzerinde taş ve kaya olabileceğini gösterir. Sürücülerin bu işaret ile belirtilen kesime yaklaşırken yavaşlamaları ancak bu kesimde durmamaları ve park etmemeleri gerektiğini bildirir.
(T-11) YAYA GEÇİDİ: Bu işaret levhaları, ileride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Hız düşürülmeli. Yaya geçidine dikkatli yaklaşılmalıdır.
(T-12) OKUL GEÇİDİ: Bu işaret levhası, okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdırlar.
(T-13) BİSİKLET GEÇEBİLİR: Bu işaret levhası, bir bisiklet yolunun bu işaretin konulduğu yola bağlandığını ya da bisikletlilerin yol eksenine dik olarak karşıya geçebilecekleri kesimleri belirtmek için kullanılır.

(T-14a) EHLİ HAYVANLAR GEÇEBİLİR

(T-14b) VAHŞİ HAYVANLAR GEÇEBİLİR
Bu işaret levhaları, yol üzerinde bir hayvan olabileceğini ve/veya hayvanların geçiş yaptıkları bir kesim olduğunu ve aynı zamanda kaplama üzerinde kir ve çamur olabileceğini belirtmek için kullanılır.
(T-15) YOLDA ÇALIŞMA: Bu işaret levhası, ilerideki yol kesiminde yol çalışmasının olduğunu, kaplama üzerinde kir ve/veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. Diğer işaret levhaları ile getirilen kısıtlamalara uyulur.
(T-16) IŞIKLI İŞARET CİHAZI: Bu işaret levhası, ışıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak yaklaşılmalı. Işıklı cihazlardan gelebilecek DUR uyarısına hazırlıklı olunmalıdır.
(T-17) HAVAALANI-HAVALİMANI (Alçak Uçuş): Bu işaret levhası, karayolu üzerinden alçaktan geçen uçakların olabileceğini ve sürücülerin bu kesimlerde ani gürültülere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirir.
(T-18) YANDAN RÜZGAR : Bu işaret levhaları, sık sık yandan kuvvetli rüzgar esen yüksek köprüler, dolgular vb. yol kesimlerini belirtir. Aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir.
(T-19) İKİ YÖNLÜ TRAFİK: Bu işaret levhası, iki yönlü trafiğin işlediği yol kesimlerini belirtir.
(T-20) DİKKAT: Bu işaret levhası yol üzerinde tehlike uyarı işaretleri ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tür tehlikelerden birisinin varlığı hakkında uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. "Dikkat" levhası ile birlikte tehlikenin niteliği hakkında bilgi veren ilave bir panel levha kullanılabilir.
(T-21) KONTROLSUZ KAVŞAK: Bu işaret levhası, ileride genel geçiş önceliği kuralının yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.
(T-22a) (T-22b) (T-22c) (T-22d) (T-22e)
ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAKLARI
Bu işaret levhaları, bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu, bu işaretin kullanıldığı yoldaki trafiğin ilk geçiş hakkına sahip bulunduğunu ve tali yoldan yaklaşmakta olan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermelerinin veya durmalarının gerekli olduğunu bildirir.

(T-23 a) SAĞDAN ANA YOLA GİRİŞ

(T-23b) SOLDAN ANA YOLA GİRİŞ
Bu işaretler, tek yönlü ve bölünmüş yola katılan yan yollar veya köprülü kavşakların bağlantı yollarına yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.
(T-24) DÖNEL KAVŞAK YAKLAŞIMI: Bu işaret levhası, ileride bir dönel kavşak olduğunu bildirir. Hız azaltılmalı, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araç sürücülerine verilmelidir
(T-25) KONTROLLÜ DEMİRYOLU GEÇİDİ : Bu işaret levhası, demiryolu hattının her iki tarafında bariyer veya benzeri bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit bulunduğunu bildirir. Işıklı veya sesli DUR ikazına uyulur.
(T-26) KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ: Bu işaret levhası, bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. DUR-DİNLE-GÖR-GEÇ kuralına uyulmalıdır.
(T-27) KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ İŞARET LEVHALARI: Bu işaret levhaları, demiryolu geçidinin tam konumunu göstermek üzere bariyeri olmayan (kontrolsüz) demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki tarafında da bulunur.

HEMZEMİN DEMİRYOLU GEÇİDİ YAKLAŞIM LEVHALARI (T-28a-b) (T-29a-b) (T-30a-b) Bu işaret levhaları, uyarı levhalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılır. Hemzemin geçide kalan mesafe hakkında bilgi verir.
KÖPRÜ BAŞI LEVHALARI (T-31b) (T-31a): Bu işaret levhaları, köprüleri uyarmak için köprü korkuluklarına monte edilir.
 
(T-32) ENGEL: Engel işareti, yolun geçici olarak tamamen taşıt trafiğine kapatıldığını bildirir. Mecburi yön işaret levhaları ile sarı veya kırmızı renkli flaşörlerle birlikte kullanılır.
TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHALARI T-33a T-33b T-33c Bu işaret levhaları, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk Sağlamak amacı ile güvenli seyir olasılığı bulunmayan keskin virajlarda, tehlikeli viraj işaret levhalarından sonra kullanılır.
ONARIM YAKLAŞIM LEVHALARI T-33d T-33e T-33f
Bu işaret levhaları, kaplamanın sürücülerin rahatça göremeyecekleri şekilde daraldığı kesimlerin ve çalışma mahallerinde yol üzerindeki yada yolun hemen yanındaki engellerin işaretlenmesi amacıyla kullanılır.
REFÜJ BAŞI EK LEVHALARI :(T-34b) (T-34a) Bu işaret levhaları, yoldaki veya yol kenarındaki bir engelin önüne yerleştirilir. (ör: köprü ayakları) Engelin sağından- solundan geçilmesi gerektiğini bildirmek için kullanılır. Sağdan Gidiniz veya Soldan Gidiniz levhaları ile birlikte kullanılır.
 
(T-35) DÖNÜŞ ADASI EK LEVHASI Dönüş adalarında yavaşlama şeridi bulunan kesimlerde, fiziksel buruna çarpma olasılığını düşürmek amacıyla, her iki yönden gidiniz levhası ile birlikte kullanılır.
(T-36) DÜŞÜK BANKET: Bu işaret levhası, kaplama ile banket arasındaki seviye farkını uyarmak için kullanılır. Bu işaret levhası, ayrıca yumuşak banketi uyarmak için de kullanılabilir.
(T-37) GİZLİ BUZLANMA: Bu işaret levhası, yol üzerinde beklenilmeyen buzlanmalar olabileceğini bildirir. Yolun güneş almayan, aksine yan rüzgarlara açık olan (köprü-viyadük-tepe üstü vb.)kısımlarında önceden fark edilemeyecek buzlanmalar olabileceğini bildirir. Bu işaret levhası Ekim-Nisan ayları arasında kullanılır. Yolun bu kesimleri geçilirken hız artırılmamalı, fren uygulanmamalı, ani manevralardan kaçınılmalıdır.

Tehlike uyarı işaretleri, yolun kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyarmayı ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler aynı zama ...

Devamı

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT – GRUBU) Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler,    çeşitli yasaklama ve k ...

Devamı

TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ (B-GRUBU)Bilgi işaretleri, yolun kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yar ...

Devamı

otoyol işaretleri otoyol sonu otoyol çıkış levhası otoyol şerit kaplama otoyol band değiştirme ...

Devamı

(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR: Bu işaret levhası, park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiği ...

Devamı

ŞERİT ÇİZGİSİ: Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir. Kesik Yol Çizgileri: Ç ...

Devamı

PL-1: Süreklilik PaneliBu panel levha, (......Km. veya m. boyunca) anlamını taşır. PL-2: Mesafe PaneliBu panel levha, bir tehlikeye veya (B) grubu işaretleri ile aktarılan bilgiye ol ...

Devamı

1-Asma Köprü Figürü   2-Feribot (arabalı vapur) Figürü 3-İstasyon Figürü 4-Kavşak Figürleri 5-Uçak Fig ...

Devamı

Yol numaraları, seyir halinde bulunulan yolun numarası ile yolun tercih sırasını bildirir. Seyir esnasında tercih sırası, otoyol, uluslararası yol-devlet yolu, devlet yolu ve il yolu olarak sıra ...

Devamı
Toplam Kayıt: 10 [10 - 1] arası   
Sayfa: 1