Trafik İşaretleri

Gerekli Bilgiler

Trafik Tanzim İşaretleri

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT – GRUBU)

Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler,    çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

1-ÖNCELİK BİLDİREN TRAFİK İŞARET LEVHALARI
(TT-1) YOL VER Bu işaret levhası, ana yol-tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin gerekmediği durumlarda kavşakta durmaksızın, anayolda seyretmekte olan araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir.
(TT-2) DUR Bu işaret levhası, sürücülerin bir kavşağa girmeden önce durarak kavşaktaki Bütün araçlara yol vermeleri gerektiğini belirtir. Bu işaret levhası aynı zamanda kontrolsüz bir demiryolu geçidinden geçmeden önce söz konusu olan durma mecburiyetini belirtmek için de kullanılır.
(TT-3) KARŞIDAN GELENE YOL VER Bu işaret levhası, iki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.
2- YASAKLAMA VE KISITLAMA BİLDİREN TRAFİK İŞARET LEVHALARI
(TT-4) GİRİŞİ OLMAYAN YOL Bu işaret levhası, her türlü taşıt girişinin yasak olduğu yolların girişlerinde kullanılır ve normal olarak işaretin konulduğu yolun karşı yönden tek yönlü trafiğe ayrılmış olduğunu belirtir.
(TT-5) TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL Bu işaret levhası, yolun her iki yöndeki taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılır.
(TT-6) MOTOSİKLET HARİÇ MOTORLU TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL Bu işaret levhası, sepetsiz motosikletler ve motorlu bisikletler dışındaki her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-7) MOTOSİKLET GİREMEZ Bu işaret levhası, motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-8) BİSİKLET GİREMEZ: Bu işaret levhası, bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Bisiklet girişinin diğer trafik tehlikelerine sebep olacağı veya motorlu taşıt trafiği açısından tehlikeler oluşturabileceği durumlarda kullanılır.
(TT-9) MOTORLU BİSİKLET GİREMEZ Bu işaret levhası, motorlu bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-10a) KAMYON GİREMEZ Bu işaret levhası, kamyon (azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yük taşıtları) girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-10b) OTOBÜS GİREMEZ Bu işaret levhası, otobüs girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-11) TREYLER GİREMEZ Bu işaret levhası, bir römork çeken motorlu taşıt girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-12) YAYA GİREMEZ: Bu işaret levhası, yayaların girmesinin yasak olduğunu bildirir. Sadece yayaların girmesinin özellikle tehlike arz edebileceği otoyol-kaldırımı bulunmayan çok şeritli yollar-yaya girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır.

(TT-13) AT ARABASI GİREMEZ

(TT-14) EL ARABASI GİREMEZ

(TT-15) TRAKTÖR GİREMEZ
Bu işaret levhalarının yerleştirilmiş olduğu yola, üzerinde şekli bulunan araçların giremeyeceğini bildirir. Bu işaret levhaları yüksek hızlı çok şeritli karayolları, ekspres yollar vb. yollarda tehlike ve uygunsuzluk meydana getirebilecekleri yol ve caddelere girişinin engellenmesi amacıyla kullanılır.
(TT-16a) BELİRLİ MİKTARLARDAN FAZLA PATLAYICI ve PARLAYICI MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası, belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve/veya parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-16b) TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası, tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.
(TT-17) BELİRLİ MİKTARLARDAN FAZLA SU KİRLETİCİ MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası, belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.
(TT-18) MOTORLU TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası, bisikletliler ile hayvanlar tarafından çekilen araçlar hariç motosikletler ve motorlu bisikletler de dahil her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-19) TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-20) GENİŞLİĞİ . . . . . METREDEN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası, toplam genişliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-21) YÜKSEKLİĞİ . . . . . METREDEN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası toplam yüksekliği, levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan araçların girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-22) UZUNLUĞU . . . . METREDEN FAZLA OLAN TAŞIT VEYA KATAR GİREMEZ Bu işaret levhası, uzunluğu levhada belirtilen rakamdan fazla olan taşıt ya da katarın girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-23) DİNGİL BAŞINA . . . TONDAN FAZLA YÜK DÜŞEN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası tek dingil başına levhada yazılı olan tondan fazla yük düşen araçların girişinin yasak olduğunu bildirir. Bu işaret levhası izin verilen dingil ağırlığının yasada belirtilmiş normal ağırlıktan daha az olmasının zorunlu olduğu yollarda kullanılır.
(TT-24) YÜKLÜ AĞIRLIĞI . . . . . TONDAN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ Bu işaret levhası yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların girişinin yasak olduğunu bildirir.
(TT-25) ÖNDEKİ TAŞIT ...... METREDEN DAHA YAKIN TAKİP EDİLMEZ Bu işaret levhası, yol ve trafik koşullarının taşıtlar arasında belli bir mesafenin korunmasını gerektirdiği ve taşıtların yol üzerindeki boyuna dağılımın kritik olduğu kesimlerin başlangıcına konulur.(Gevşek malzeme-kaygan yol vb.)
(TT-26a) SAĞA DÖNÜLMEZ: Bu işaret levhası sağa dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sağa dönüş asli kusur sayılır.
(TT-26b) SOLA DÖNÜLMEZ Bu işaret levhası sola dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sola dönüş asli kusur sayılır.
(TT-26c) U - DÖNÜŞÜ YAPILMAZ Bu işaret levhası -U - dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirir. U dönüşü yapmanın uygunsuz olduğu kavşaklarda kullanılır. U dönüşü yapmak asli kusur sayılır.
(TT-27) ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR Bu işaret levhası, iki tekerlekli mopedler (motorlu bisikletler) ve yanında sepeti olmayan iki tekerlekli motosikletler ile bisikletlerin dışındaki taşıtların geçilmesinin yasak olduğunu bildirmek için kullanılır.
(TT-28) YÜK TAŞITLARININ ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMESİ YASAKTIR: Bu işaret levhası, izin verilen azami ağırlığı 3.5 tonun üzerinde olan yük taşıtlarının öndeki aracı geçmesinin yasak olduğunu bildirir. Otomobiller için geçmenin sorun oluşturmadığı fakat yük taşıtlarının geçme yapmakta zorlanacağı ve sorun teşkil edeceği yerlerde kullanılır. (Dik ve uzun rampalar vb.)
(TT-29) AZAMİ HIZ SINIRLAMASI Bu işaret levhası uyulması gereken hız sınırını bildirir.
(TT-30) SESLİ İKAZ CİHAZLARININ KULLANIMI YASAKTIR Bu işaret levhası, bir kazadan kaçınma durumları hariç, sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu bildirir.
(TT-31) GÜMRÜK-DURMADAN GEÇMEK YASAKTIR Bu işaret levhası, sürücülerin gümrük işlemleri için durmak zorunda olduklarını bildirir.
(TT-32) BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMALARIN SONU Bu işaret levhası, daha önce yapılmış olan yasaklama ve kısıtlamaların sona
erdiğini bildirir.
(TT-33) HIZ SINIRLAMASI SONU: Bu işaret levhası, daha önce uygulanmış olan hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir. Bu levhadan sonra yolun durumuna uygun yasal hız limitinin geçerli olduğu anlaşılır.
(TT-34a) GEÇME YASAĞI SONU Bu işaret levhası öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir.
(TT-34b) KAMYONLAR İÇİN GEÇME YASAĞI SONU: Bu işaret levhası kamyonlar için konulan öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir.
3- MECBURİYET BİLDİREN TRAFİK İŞARET LEVHALARI

(TT-35a) SAĞA MECBURİ YÖN

(TT-35b) SOLA MECBURİ YÖN

(TT-35c) İLERİ MECBURİ YÖN

(TT-35d) İLERİ ve SAĞA MECBURİ YÖN

(TT-35e) İLERİ ve SOLA MECBURİ YÖN

(TT-35f) SAĞA ve SOLA MECBURİ YÖN

(TT-35g) İLERİDE SAĞA (MECBURİ YÖN

(TT-35d) TT-35h) İLERİDE SOLA MECBURİ YÖN
Bu işaret levhaları sürücülerin levha üzerinde belirtilen istikameti takip etmek zorunda olduklarını bildirir.
(TT-36a) SAĞDAN GİDİNİZ: Bu işaret levhası, taşıt yolu üzerinde bulunan fiziki ayırıcı ve adaları bildirmek ve sürücülerin bu kesime çarpmalarını önlemek amacıyla ayırıcı ve adaların başlarında kullanılır. Bu işaret levhasının kullanılması, aksine bir işaret yoksa trafiğin sağa veya sola dönüşünü engellemez
(TT-36b) SOLDAN GİDİNİZ Bu işaret levhaları, yapım, bakım ve onarım çalışmalarında, geçici nedenlerle trafiği ok yönünde yönlendirmek amacıyla kullanılır.
(TT-36c) HER İKİ YANDAN GİDİNİZ Bu işaret levhası, taşıt yollarının bir ayırıcı ile ayrılmış olmasına rağmen, bu yolların aynı yöndeki taşıt trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de gidilebileceğini belirtir.
(TT-37) ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ: Bu işaret levhası, dönel kavşaklarda izlenmesi gereken seyir yönünü gösterir. Dönel kavşağa açılan tüm yollarda
bu levha bulunur. Dönel kavşağa giren araç sürücüsü dönel kavşak içersindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekir.
(TT-38a) MECBURİ BİSİKLET YOLU: Bu işaret levhası, bisikletlilerin bisiklet yolunu kullanmak zorunda olduklarını ve diğer araçların aynı yolu kullanma haklarının olmadığını bildirir.
(TT-38b) MECBURİ BİSİKLET YOLU SONU: Bu işaret levhası, bisiklet yolunun sona erdiğini bildirir. Mecburi Bisiklet Yolu işaret levhası ile belirtilen zorunluluğunun sona erdiğini belirtmek için kullanılır.
(TT-39a) MECBURİ YAYA YOLU: Bu işaret levhası, yayaların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca sürücülere, yaya yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.
(TT-39b) MECBURİ YAYA YOLU SONU: Bu işaret levhası, yaya yolunun sona erdiğini bildirir. Mecburi Yaya Yolu işaret levhası ile belirtilen zorunluluğunun sona erdiğini belirtmek için kullanılır.
(TT-40a) MECBURİ ATLI YOLU: Bu işaret levhası, atlıların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca, diğer yol kullanıcılarına (yayalar hariç) atlı yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.
(TT-40b) MECBURİ ATLI YOLU SONU: Bu işaret levhası, atlı yolunun sona erdiğini bildirir ve sadece Mecburi Atlı Yolu işaret levhası ile belirtilen zorunluluğunun sona erdiğini belirtmek için kullanılır.
(TT-41a) MECBURİ ASGARİ HIZ: Bu işaret levhası, otoyol veya benzer standarttaki yollarda levhada belirtilen hızdan daha düşük bir hızla seyir edilemeyeceğini bildirir.
(TT-41b) MECBURİ ASGARİ HIZ SONU: Bu işaret levhası, daha önce uygulanmış olan asgari hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir.
(TT-42a) ZİNCİR TAKMAK MECBURİDİR: Bu işaret levhası, çekiş tekerleklerinin en az ikisine zincir takmanın zorunlu olduğunu bildirir.
(TT-42b) ZİNCİR TAKMA MECBURİYETİ SONU: Bu işaret levhası, zincir takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirir. Zincir Takma Mecburidir işaret levhası ile belirtilen zorunluluğunun sona erdiğini belirtmek için kullanılır.

(TT-43a)

(TT-43b)

(TT-43c)
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLAR İÇİN MECBURİ YÖN
Tehlikeli madde taşıyan araçların yönlendirilmesi, bu işaret levhaları ile yapılır.

Tehlike uyarı işaretleri, yolun kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyarmayı ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler aynı zama ...

Devamı

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT – GRUBU) Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler,    çeşitli yasaklama ve k ...

Devamı

TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ (B-GRUBU)Bilgi işaretleri, yolun kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yar ...

Devamı

otoyol işaretleri otoyol sonu otoyol çıkış levhası otoyol şerit kaplama otoyol band değiştirme ...

Devamı

(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR: Bu işaret levhası, park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiği ...

Devamı

ŞERİT ÇİZGİSİ: Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir. Kesik Yol Çizgileri: Ç ...

Devamı

PL-1: Süreklilik PaneliBu panel levha, (......Km. veya m. boyunca) anlamını taşır. PL-2: Mesafe PaneliBu panel levha, bir tehlikeye veya (B) grubu işaretleri ile aktarılan bilgiye ol ...

Devamı

1-Asma Köprü Figürü   2-Feribot (arabalı vapur) Figürü 3-İstasyon Figürü 4-Kavşak Figürleri 5-Uçak Fig ...

Devamı

Yol numaraları, seyir halinde bulunulan yolun numarası ile yolun tercih sırasını bildirir. Seyir esnasında tercih sırası, otoyol, uluslararası yol-devlet yolu, devlet yolu ve il yolu olarak sıra ...

Devamı
Toplam Kayıt: 10 [10 - 1] arası   
Sayfa: 1